Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia!

Witamy na oficjalnej stronie Domu Kultury w Ożarowie

RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Dom Kultury w Ożarowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Ożarowie z siedzibą w Ożarowie 2, 98-345 Mokrsko. Kontakt: na adres administratora lub telefonicznie 438863277 wewn. 41

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: inspektor@iod-wielun.pl.

3. Cele przetwarzania danych:

 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;
 • zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;
 • informowanie o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny).

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
 • na podstawie zgody,
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, którym ujawnia się dane osobowe, np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ( w przypadku nagrań monitoringu w ograniczonym zakresie);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.